Főoldal | Élő Energia | Előadók | Oktatóanyagok | Fenntartható szemléletformálás | Fenntartható mezőgazdaság | Kiadványok | Támogatók | Hírek | Önkormányzatoknak | Közhasznúsági jelentés | Adatvédelmi tájékoztató | Képgaléria | Elérhetőség


„Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan


Törökszentmiklóson a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda egészségfejlesztési programot valósít meg a / TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0160/ számú pályázat keretében *

Az iskola által benyújtott pályázat címe: „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”
(Antoine de Saint-Expéry)

A projekt a következő programokat foglalta magába: Heti egy-egy alkalommal testmozgás óraközi szünetben és tanítás után, egészséges élelmiszerek készítése, test- és száj-higiénés szokások kialakulását támogató foglalkozások, beszélgetés egészségfejlesztési szakemberekkel, valamint:
témahét az ivóvízfogyasztás népszerűsítésére

Ez utóbbi témában Alapítványunk részéről Kékesi Márton környezetvédelmi szakértő tartott interaktív tanórákat az iskola tanulóinak. A diákok ismerősként üdvözölték, tekintve hogy tavaly a „Zöldmezőtúr” program keretében jó néhány osztállyal találkozott már. Mind a 16 osztálynak, 3-3 tanóra keretében tartott foglalkozásokat. A tavalyi illetve az idei téma is az egészséges környezetről, az egészséges életmódról szólt.


Nyilvánvalóan az első-második osztályosoknak másképpen kellett bemutatni ugyanazt a témát, mint a hetedik-nyolcadikosoknak, ez pedig a következőképpen történt:
- Az első órában a vízről általában beszélgettek, mire is való a víz az alapvető szükségletek kielégítésén kívül, milyen társadalmi, környezetvédelmi és egyéb szempontokat tudunk felsorakoztatni, ha a vízről, mint fogalomról beszélünk,
- A második órában egy kétoldalas (anonim) kérdőívet töltöttek ki a diákok, amely az „ivási szokásaikat” mérte fel, a kérdőív kitöltése után arról beszélgettek, hogy miért jó a tiszta víz fogyasztása, milyen más italokat ajánlatos még korlátozott mennyiségben fogyasztani illetve mi az, ami nem ajánlott.
- A harmadik órában a diákok (a kicsiknél a tanító néni is segíthetett) alkottak, ki rajzolt, ki plakátot tervezett az ivóvízfogyasztás népszerűsítéséről.

Az órákon a Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány munkatársai (Dr. Zámbó Béla kandidátus és kollégái) által lektorált, vetített bemutató diák tették szemléletessé az előadásokat.

*A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával tárgyú felhívásán nyert támogatást.

A tanórákon levetített prezentáció letöltése >>>


Egészségnap Sárosdon

A sárosdi Farkas Gyula Baptista Általános Iskola felkérte Alapítványunkat, hogy az iskolájukban rendszeresen megrendezésre kerülő, idei Egészségnap alkalmából a megújuló energiaforrásokról tartsunk ismeretterjesztő órákat a különböző korcsoportú osztályok részére.

Az Egészségnapra 2014.11.08-án, szombaton került sor, amelyen elsősorban az egészséges életmódra és a környezetvédelemre helyezték a hangsúlyt.
Mezőtúron a fenntartható fejlődésért!

Mezőtúr Város Önkormányzata kiemelten kezeli a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés és életmód közvetítését a lakosság körében, elsősorban a legfogékonyabb korú általános és középiskolás tanulók számára.

A környezettudatos szemlélet kialakításához – a gazdaságos energiafelhasználás, a levegőszennyezés csökkentése, vizeink védelme, természetes és épített értékeink megismerése, tudatos vásárlás és környezetkímélő hulladékkezelés – szükség van a tájékoztatásra, az ismeretek bővítésére.

A projekt keretén belül a diákok iskolai tanórákon, tanyalátogatási programokon, honlapon, kiadványokon és három szemléletformáló rendezvényen szerezhetnek pontos ismereteket arról, hogy jelenlegi életmódjuk milyen mértékben szennyezi a környezetet, és hogyan tudják szokásaik apró változtatásával kímélni a környezetüket, élhető jövőt teremteni.

A projekt hangsúlyozottan fókuszál Mezőtúr és kistérségének természetes, és épített környezetének jellegzetességeire, a térségben található helyi termékek jellemzőire, a helyi termékek vásárlásának előnyeire.

Mezőtúr Város Önkormányzata a hazai, helyi továbbá a környezeti fenntarthatóság más szempontjaiból értékes termékek fogyasztását népszerűsítő, valamint helyi értékek népszerűsítését célzó programjára, a ” Mezőtúron a fenntartható fejlődésért!”című KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelű pályázattal 35.179.675 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége: 37.031.237 Ft.

A projekt célja, hogy Mezőtúr jelenlegi és jövőbeli felnőtt lakossága környezettudatos életmóddal teremtse meg magának és a következő generációknak az élhető környezetet.

A projekt megvalósításának időszaka: 2013.10.01.- 2014.09.30.

A Zöldmezőtúr projekt megvalósításában Alapítványunk szakmai támogatóként közreműködött..Még nincs szöveg...
Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány